Firma Ecoexpol Sp. z o.o., istnieje od 1992r. 48% udziałów spółki należy do Politechniki Warszawskiej Prowadzimy kompleksową działalność związaną z zagadnieniami inżynierskimi i technologicznymi związanymi z ochroną środowiska. Skupiając specjalistów z Politechniki Warszawskiej posiadamy wiedzę i doświadczenie umożliwiające dostosowanie i optymalizacją procesów związanych z wykonywanymi pracami do jednostkowych, ściśle sprecyzowanych wymagań klienta.
Energotechnika Bistyp-Tech Ecoexpol
Oferta

Posiadany przez Politechnikę Warszawską udział w Spółce, pokryty wniesionym kapitałem oraz poparty autorytetem Uczelni jest istotnym atrybutem, który wyróżnia nas wśród innych przedsiębiorstw.

Kadra doświadczonych specjalistów i ekspertów, ścisła współpraca z pracownikami naukowymi oraz możliwość korzystania z potencjału Politechniki Warszawskiej umożliwia nam realizację najtrudniejszych zadań.

Korzystając z posiadanego potencjału zajmujemy się:

  • kompleksową działalnością projektową, doradczą i konsultacyjną, na potrzeby jednostek samorządowych w zakresie obsługi systemów ochrony środowiska
  • wielotorową działalnością z zakresu systemów ochrony środowiska skierowaną do przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych i zakładów przemysłowych
  • działalnością w zakresie pozyskania środków finansowych z doborem optymalnej ścieżki finansowania odpowiednio do zakresu i harmonogramu inwestycji
  • pełną obsługę firm w zakresie obowiązków związanych z przestrzeganiem prawa ochrony środowiska
  • edukacją ekologiczną i szkoleniami środowiskowymi

Zleceniodawcami firmy ECOEXPOL są :

  • zakłady przemysłowe
  • samorządy i władze regionalne
  • organizacje celu publicznego
  • przedsiębiorstwa publiczne i publiczno-prywatne
  • prywatne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe

ECOEXPOL Sp. z o.o.
Spółka z udziałem Politechniki Warszawskiej
Gmach Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
tel/fax +48/22 6605710
e-mail ecoexpol@ecoexpol.com.pl